Szczegóły oferty z dnia 2022-03-22

Oferta wystawiona przez: Placówki:LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego

zatrudnienie w LXXII Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Jakuba Jasińskiego , Warszawa, ul. Grochowska 346/348 na stanowisku nauczyciela matematyki w wymiarze 10/18 od 01.09.2022 r.
Proszę o przysłanie CV na adres e-maila: sekretariat@jasinski.edu.pl
Placówki:LXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego

ul. Grochowska 346/348, Praga Południe
03-838 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
liceum ogólnokształcące
Przedmioty
matematyka

Powrót do spisu ofert