Szczegóły oferty z dnia 2022-05-25

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 401

Przedszkole nr 401 (ul. Dembowskiego 9, Warszawa) poszukuje nauczyciela z kwalifikacjami (wychowanie przedszkolne, pedagogika wczesnoszkolna). Zatrudnienie na zastępstwo w pełnym wymiarze godzin.

CV należy przesyłać na adres e-mail: p401@edu.um.warszawa.pl lub pozostawić w sekretariacie przedszkola w godzinach 8:00-16:00 w terminie do dnia 3 czerwca 2022 roku.

Prosimy o zawarcie klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedszkole nr 401 w Warszawie w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko"
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Przedszkola nr 401 w Warszawie, ul. Dembowskiego 9 w Warszawie (nr tel.: 22 641 54 05; 517 650 792, adres e-mail p401@edu.um.warszawa.pl).
2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.
Przedszkole nr 401

Dembowskiego E. 9, Ursynów
02-784 Warszawa

Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert