Szczegóły oferty z dnia 2022-05-31

Oferta wystawiona przez: CXXII Liceum Ogólnokształcące im. I. Domeyki

CXXII Liceum Ogólnokształcące im. I. Domeyki w Warszawie zatrudni od 1.09.2022r. nauczyciela na stanowisko psychologa. Praca w wymiarze całego etatu.

Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, odpowiednie kwalifikacje.

Aplikacje prosimy kierować na adres: kadry@domeyko.edu.pl

W CV prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez CXXII LO im. I. Domeyki w Warszawie przy ul. Staffa 3/5, dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, pz. 1000 ze zm.).

Administratorem Państwa danych osobowych jest CXXII LO im. I. Domeyki z siedzibą w przy ul. Staffa 3/5 w Warszawie (01-891). Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pan/i aplikuje. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane kandydatów są trwale usuwane. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem iodo@dbfobielany.waw.pl. Odbiorcą Państwa danych osobowych może być usługodawca hostingu poczty -m.st. Warszawa.
CXXII Liceum Ogólnokształcące im. I. Domeyki

ul. Staffa 3/5, Bielany
01-891 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
liceum ogólnokształcące
Przedmioty
psycholog szkolny

Powrót do spisu ofert