Szczegóły oferty z dnia 2022-06-02

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego

Dyrektor SP 84 informuje o naborze na stanowisko nauczyciela wspomagającego w roku szkolnym 2022/2023 - umowa od 1 września w pełnym wymiarze czasu pracy.
Szczegóły oferty dostępne na BIP szkoły: https://sp84warszawa.bip.wikom.pl/wpis/oferta-numer-sp84-110-03-2022-na-stanowisko-nauczyciel-wspomagajacy
Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: sekretariat@sp84.waw.pl
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego

Radzymińska 227, Targówek
03-611 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert