Szczegóły oferty z dnia 2022-06-02

Oferta wystawiona przez: X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie zatrudni od 1.09.2022 r. nauczyciela języka niemieckiego.
Praca w niepełnym wymiarze 11/18 godzin.
Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, odpowiednie kwalifikacje.

Aplikacje prosimy kierować na adres: kadry@krolowka.pl
W CV prosimy zawrzeć klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy przez X LO im. Królowej Jadwigi w Warszawie przy ul. Woronicza 8, dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 roku, pz. 1000 ze zm.).

Administratorem Państwa danych osobowych jest X LO im. Królowej Jadwigi z siedzibą w przy ul. Woronicza 8 w Warszawie (02-625). Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pan/i aplikuje. Po zakończeniu procesu rekrutacji dane kandydatów są trwale usuwane. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem lswiatek.iod@dbfomokotow.pl.
X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

prymasa Woronicza J. P. 8, Mokotów
02-625 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
liceum ogólnokształcące
Przedmioty
język niemiecki

Powrót do spisu ofert