Szczegóły oferty z dnia 2022-06-10

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Nauczyciela języka angielskiego- 6h w tygodniu ( 0,25 etatu )

Miejsce pracy: Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa w Warszawie ul. Obrońców Tobruku 23/112


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) drogą mailową na adres e-mail: p415@edu.um.warszawa.pl, dyrektor@p415.edu.pl, tel:(+22) 252-29-74


Kandydat może zapoznać się z klauzulą informacyjną na stronie:https://cloud5i.edupage.org/cloud?z%3AHkydasxopFycEQQYnz3dBXCNHlp1tyoHiICVa98dTbwnc17bW3Xe%2FaYNnQqjhci6

W aplikacji CV prosimy zawrzeć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby procesu rekrutacji na ww. stanowisko prowadzonej przez Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa w Warszawie ”. Zgoda dotyczy jedynie danych fakultatywnych, nie dotyczy danych zbieranych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów: 1) weryfikacja dokumentów i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów, 2) rozmowa kwalifikacyjna.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomieni drogą mailową o ich wyniku.

Państwa dane osobowe przekazane na potrzeby procesu rekrutacyjnego zostaną usunięte w terminie miesiąca po jego zakończeniu.
Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa

Obrońców Tobruku 23/112, Bemowo
01-494 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
język angielski

Powrót do spisu ofert