Szczegóły oferty z dnia 2022-06-14

Oferta wystawiona przez: Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414

Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 na Białołęce zatrudni nauczyciela języka angielskiego od września 2022 r. w wymiarze pracy 17/24.

Zatrudnienie zgodnie z Kartą Nauczyciela. Miejsce pracy: ul. Hemara 8 i ul. Mochtyńska 92 w Warszawie.Wymagane są kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p414@edu.um.warszawa.pl, w temacie wiadomości proszę podać "Aplikacja na stanowisko nauczyciela angielskiego". Prosimy o zawarcie w CV klauzury: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 ul. M. Hemara 8 03-289 w Warszawie, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela języka angielskiego. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klauzura informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole414.pl/?page_id=1276
Plastusiowe Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 414

UL. M. HEMARA 8, Białołęka
03-289 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
język angielski

Powrót do spisu ofert