Szczegóły oferty z dnia 2022-07-21

Oferta wystawiona przez: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

Dyrektor ośrodka poszukuje do pracy od 1 września do 24 czerwca 2023 psychologa szkolnego -etat. Dobrze widziane kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki, doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, inne terapie wspomagające, umiejętności cyfrowe, język migowy

CV proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl

Prowadzący rekrutację informuje, że CV bez klauzuli RODO nie będą rozpatrywane oraz kontaktuję się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

Twarda8/12, Śródmieście
00-105 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
psycholog szkolny

Powrót do spisu ofert