Szczegóły oferty z dnia 2022-07-21

Oferta wystawiona przez: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

Dyrektor ośrodka poszukuje do pracy od 1 września nauczyciela religii - surdopedagoga na 12 godz., możliwość uzupełnienia godzin w świetlicy do pełnego etatu . Obowiązkowe kwalifikacje w zakresie surdopedagogiki. Dobrze widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,

CV proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.sosw15@edu.um.warszawa.pl lub sekretariat.osw15@eduwarszawa.pl

Prowadzący rekrutację informuje, że CV bez klauzuli RODO nie będą rozpatrywane oraz kontaktuję się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

Twarda8/12, Śródmieście
00-105 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
religia

Powrót do spisu ofert