Szczegóły oferty z dnia 2022-07-25

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 148

Zatrudnimy psychologa w wymiarze 0,25 etatu (pensum 5,5 h w tygodniu) w ramach nowych regulacji zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje określone w rozporządzeniu ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1116)
Zatrudnienie od 1 września 2022 r.

Wymagane wykształcenie z przygotowaniem pedagogicznym, tj. dyplom ukończonych studiów jednolitych magisterskich na kierunku psychologia lub studia drugiego stopnia na kierunku psychologia, ukończonych po studiach pierwszego stopnia na kierunku psychologia.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@edu.um.warszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko psychologa".
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Przedszkole nr 148, ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko psychologa. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem".
Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@edu.um.warszawa.pl
Przedszkole nr 148

Kazimierzowska 45, Mokotów
02-572 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
psycholog szkolny

Powrót do spisu ofert