Szczegóły oferty z dnia 2022-08-01

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września nauczyciela wychowania fizycznego. Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną.

Wymagania formalne:

- ukończone studia magisterskie na wydziale wychowanie fizyczne, mile widziana specjalizacja ze sportów walki np. judo

- ukończone studia podyplomowe lub kurs z gimnastyki korekcyjnej

- ukończone studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki

Wymagania niezbędne:

- wiedza i umiejętność właściwe zajmowanemu stanowisku

- predyspozycje osobiste do pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami

- wysokie standardy etyczne

- wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę z nauczycielami i rodzicami
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
wychowanie fizyczne

Powrót do spisu ofert