Szczegóły oferty z dnia 2022-08-08

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 44

Zatrudnimy od 1 września 2022r. terapeutę SI na 5 godz./tyg. Wymagane kwalifikacje: pedagogika specjalna (Integracja Sensoryczna), wychowanie przedszkolne.

CV prosimy przesyłać na adres placówki.
email:p44ludna@gmail.com

Dane do kontaktu:
Przedszkole 44
ul. Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: 22 622 89 44

Warszawa-Śródmieście
Przedszkole nr 44

Ludna 8, Śródmieście
00-404 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
terapeuta pedagogiczny

Powrót do spisu ofert