Szczegóły oferty z dnia 2022-08-08

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 44

Zatrudnimy od 1 września 2022r.nauczyciela j. angielskiego na 3 godz./tyg. Wymagane kwalifikacje: filologia angielska, pedagogika przedszkolna.
CV prosimy przesyłać na adres przedszkola:
email: p44ludna@gmail.com

Dane do kontaktu:
Przedszkole Nr 44
ul. Ludna8
00-404 Warszawa
tel: 22 622 89 44
Warszawa-Śródmieście
Przedszkole nr 44

Ludna 8, Śródmieście
00-404 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
język angielski

Powrót do spisu ofert