Szczegóły oferty z dnia 2022-08-08

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 44

Zatrudnimy od 1 września 2022r. nauczyciela wspomagającego na 7godz/tyg do dziecka z orzeczeniem (spektrum Autyzmu). Wymagane kwalifikacje: pedagogika specjalna z wychowaniem przedszkolnym.

CV prosimy przesyłać na adres placówki:
email: p44ludna@gmail.com

Dane placówki:
Przedszkole Nr 44
ul. Ludna 8
00-404 Warszawa
tel: 22 622 89 44
Przedszkole nr 44

Ludna 8, Śródmieście
00-404 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert