Szczegóły oferty z dnia 2022-08-18

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 73 Bajeczka

Zatrudnimy od 01.09.2022 r. nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla 5-letniego dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w pełnym wymiarze godzin 20/20. Praca w godzinach 9.00 - 13.00. Wymagane kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej – terapia pedagogiczna. Aplikacje prosimy składać w sekretariacie placówki lub za pomocą poczty elektronicznej : p73@edu.um.warszawa.pl
Przedszkole nr 73 Bajeczka

Sygietyńskiego T. 4a, Praga Południe
04-022 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert