Szczegóły oferty z dnia 2022-10-04

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 148

Zatrudnimy pedagoga specjalnego w wymiarze 0,25 etatu (pensum 5,5 h w tygodniu) w ramach nowych regulacji zatrudniania nauczycieli specjalistów w przedszkolach i szkołach. Zadania, czynności realizowane w ramach pensum oraz kwalifikacje określone w rozporządzeniu ustawy z dnia 12 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 poz. 1116)
Zatrudnienie od już.

Wymagane wykształcenie:
1) jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna lub
2) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego lub drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki specjalnej, lub
3) jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia, w zakresie pedagogiki, a ponadto ukończony kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.

Możliwe zatrudnienie osoby, która:
1) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej, a ponadto ukończyła studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
2) posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolach, szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych określone w przepisach oraz ukończyła kurs kwalifikacyjny lub studia podyplomowe w zakresie pedagogiki specjalnej.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko pedagoga specjalnego".
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Przedszkole nr 148, ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko pedagoga specjalnego. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem".
Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl
Przedszkole nr 148

Kazimierzowska 45, Mokotów
02-572 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert