Szczegóły oferty z dnia 2022-10-04

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 148

Zatrudnimy nauczyciela wspomagającego. Praca na pełen etat 20/20 (od poniedziałku do piątku). Zatrudnienie zgodnie z Kartą Nauczyciela.
Zatrudnienie od już.

Wymagania dla nauczyciela wspomagającego:
- wykształcenie wyższe,
- pożądana umiejętność pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakres obowiązków: wsparcie dziecka w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, praca z dziećmi w grupie, realizacja zajęć dydaktycznych.

Jeśli chcesz dołączyć do naszego zespołu prześlij CV na adres: p148@eduwarszawa.pl; w temacie wiadomości proszę wpisać: "Aplikacja na stanowisko nauczyciela wspomagającego".
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich wszystkich danych osobowych przez Przedszkole nr 148, ul. Kazimierzowska 45, 02-572 Warszawa, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w związku z trwającym procesem rekrutacyjnym na stanowisko nauczyciela wspomagającego. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem".
Klauzula informacyjna, która informuje kandydata o podstawach i warunkach przetwarzania jego danych osobowych jest umieszczona pod adresem: http://przedszkole148.waw.pl/rodo/

Oferty można też składać bezpośrednio w Przedszkolu nr 148 w Warszawie, ul. Abramowskiego 4 (siedziba tymczasowa), tel. 723 850 188, e-mail: p148@eduwarszawa.pl
Przedszkole nr 148

Kazimierzowska 45, Mokotów
02-572 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
nauczyciel wspierający, wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert