Szczegóły oferty z dnia 2022-10-05

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa

Dodatkowe informacje o wakacie:

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko:

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia.

Praca od listopada.Nauczyciel wspomagający musi posiadać:

Wykształcenie z pedagogiki specjalnej lub w zakresie edukacji włączającej.Miejsce pracy: Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa w Warszawie.Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) drogą mailową na adres e-mail: p415@edu.um.warszawa.pl, dyrektor@p415.edu.plKandydat może zapoznać się z klauzulą informacyjną na stronie: https://p415.edupage.org/text/?text=text/text8&subpage=5

W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV/liście motywacyjnym na potrzeby procesu rekrutacji na ww. stanowisko prowadzonej przez Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa w Warszawie ”. Zgoda dotyczy jedynie danych fakultatywnych, nie dotyczy danych zbieranych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Rekrutacja składa się z dwóch etapów: 1) weryfikacja dokumentów i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów, 2) rozmowa kwalifikacyjna.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomieni drogą mailową o ich wyniku.

Państwa dane osobowe przekazane na potrzeby procesu rekrutacyjnego zostaną usunięte w terminie miesiąca po jego zakończeniu.

Dane osobowe zawarte w dokumentach apikacyjnych przesłanych przez kandydatów są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników. Administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Przedszkole 415 im. Akademii Pana Kleksa w Warszawie, z siedzibą: ul. Obrońców Tobruku 23, lik. 112, 01-494 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod.bemowo@edukompetencje.pl

Dane w zakresie określonym przepisami prawa, będą przez Administatora przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)RODO*, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO*- w celu zatrudnienia wybranych kandydatów. Przekazanie przez kandydatów danych wykraczających poza zakres wymagany w ogłoszeniu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych w rozumieniu art. 4 ust. 11 RODO*. Wycofanie zgody można zrealizować poprzez złożenie stosownej deklaracji do Administratora.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób składających aplikacje do pracy w Przedszkolu nr 415 im. Akademii Pana Kleksa w Warszawie, są dostępne na stronie internetowej Administratora, pod adresem: https://cloud5i.edupage.org/cloud?z%3AHkydasxopFycEQQYnz3dBXCNHlp1tyoHiICVa98dTbwnc17bW3Xe%2FaYNnQqjhci6 .

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Przedszkole nr 415 im. Akademii Pana Kleksa

Obrońców Tobruku 23/112, Bemowo
01-494 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert