Szczegóły oferty z dnia 2022-10-18

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego

Szkoła Podstawowa nr 340 w Warszawie, ul. Lokajskiego 3 zatrudni od zaraz nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (pedagoga specjalnego) - nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera - oligofrenopedagoga.

Wymagane kwalifikacje - zgodne z Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Prosimy o zamieszczenie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia o poniższej treści:

"Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, ul. Lokajskiego 3, zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych, w celu wykorzystania ich w aktualnym oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, ul. Lokajskiego 3. Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem."
Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego

Lokajskiego E. 3, Ursynów
02-793 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier ) z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert