Szczegóły oferty z dnia 2023-01-24

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 352

Zatrudnię od zaraz nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej (do klasy pierwszej) na 6 godzin nauczania indywidualnego w miejscu zamieszkania dziecka do 31.03.2023 r., wymagane pełne kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć w szkole (ukończone studia kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym).
W tytule odpowiedzi na ogłoszenie proszę napisać "stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej".
W odpowiedzi na ogłoszenie proszę zawrzeć następującą klauzulę:
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 352 im. J. H. Wagnera w Warszawie, ul. Conrada 6 w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie danych osobowych zawartych w dokumentacji złożonej zgodnie z wymaganiami w ofercie pracy.
W przypadku niezawarcia powyższej klauzuli oferta pracy nie będzie rozpatrywana.
Szkoła Podstawowa nr 352

ul. Conrada 6, Bielany
01-922 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
edukacja wczesnoszkolna

Powrót do spisu ofert