Szczegóły oferty z dnia 2023-02-10

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 380 Promyk Gocławia

Poszukujemy kandydata/kandydatki na stanowisko: psycholog z przygotowaniem pedagogicznym w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Miejsce pracy: Przedszkole nr 380 „Promyk Gocławia" w Warszawie Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny) do 30.04.2023 r. drogą mailową na adres e-mail: sekretariat@przedszkole380.edu.pl Kandydat może zapoznać się z klauzulą informacyjną na stronie: https://przedszkole380.edu.pl/aplikuj/ W aplikacji (CV, list motywacyjny) prosimy zawrzeć oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie aplikacyjnym na potrzeby prowadzonej rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. W przypadku zamieszczenia w dokumencie aplikacyjnym swojego wizerunku, należy zamieścić w nim poniższą klauzulę: Stosownie do postanowień art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018, poz. 1191 ze zm.) oraz art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r) zezwalam na przetwarzanie mojego wizerunku zamieszczonego w dokumencie aplikacyjnym. Zgodnie z art. Art. 221. Kodeksu Pracy, który określa zakres danych osobowych zawartych w dokumencie aplikacyjnym osoby ubiegającej się o pracę, należy zamieścić następujące dane: *dokumenty aplikacyjne zawierające szerszy zakres danych, zostaną trwale usunięte w trybie natychmiastowym, a kandydaci nie będą brani pod uwagę w prowadzonym procesie rekrutacyjnym. 1. imię (imiona) i nazwisko; 2. imiona rodziców; 3. datę urodzenia; 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 5. wykształcenie; 6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Rekrutacja składa się z dwóch etapów: 1) weryfikacja dokumentów i wymagań kwalifikacyjnych kandydatów, 2) rozmowa kwalifikacyjna. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną zostaną powiadomieni drogą mailową o ich wyniku. Państwa dane osobowe przekazane na potrzeby procesu rekrutacyjnego zostaną usunięte w terminie miesiąca po jego zakończeniu
Przedszkole nr 380 Promyk Gocławia

gen. Bora-Komorowskiego T. 10a, Praga Południe
03-982 Warszawa

Powrót do spisu ofert