Szczegóły oferty z dnia 2023-02-14

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 402

Szkoła Podstawowa nr 402 w Warszawie zatrudni natychmiast nauczyciela współorganizującego kształcenie dla ucznia klasy 7 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - specjalność oligofrenopedagogika, wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Oferujemy pracę w nowej placówce, możliwości rozwoju i realizowania kreatywnych pomysłów.

Oferty prosimy kierować pod adres:
rekrutacja.sp402@eduwarszawa.pl
w temacie maila wpisać: nauczyciel wspomagający kl 7

Szkoła skontaktuje się z wybranym kandydatami.
Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 402 w Warszawie, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 22, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia
Szkoła Podstawowa nr 402

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 22, Praga Południe
03-982 Warszawa

Powrót do spisu ofert