Szczegóły oferty z dnia 2023-02-21

Oferta wystawiona przez: X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie ul. Woronicza 8 ( Mokotów) pilnie zatrudni nauczyciela fizyki. Wymiar zatrudnienia do 22/18 godzin tygodniowo. Istnieje również możliwość zatrudnienia na część etatu w wybrane dni tygodnia po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły. Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie. ( możliwość zatrudnienia bez przygotowania pedagogicznego)
Do składania dokumentów aplikacyjnych zapraszamy również studentów absolwentów lub studentów ostatniego roku studiów II - go stopnia w zakresie fizyki zainteresowanych podjęciem pracy w zawodzie nauczyciel.
Oferujemy miłą i przyjazna atmosferę pracy, dodatki motywacyjne, pomoc socjalną.
Dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres e-mail : sekretariat@krolowka.pl
X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi

prymasa Woronicza J. P. 8, Mokotów
02-625 Warszawa

Powrót do spisu ofert