Szczegóły oferty z dnia 2023-03-22

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 402

W związku z intensywnym rozwojem nowej Szkoły Podstawowej nr 402 na Pradze-Południe, poszukujemy od 1 września 2023r. nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.
Oferujemy:
• pracę w nowej placówce,
• możliwości rozwoju i realizowania kreatywnych pomysłów,
• dobrą atmosferę pracy,
• szkolenia i kursy zgodne z własną ścieżką rozwoju zawodowego,
• pracę w nowoczesnym budynku,
• do dyspozycji nauczyciela tablica - ekran dotykowy w każdej sali,
• dogodną lokalizacja (dobry dojazd do szkoły).
Oferty prosimy kierować tylko mailowo: rekrutacja.sp402@eduwarszawa.pl
w temacie maila wpisać: EW04/2022/23
Szkoła skontaktuje się z wybranymi kandydatami.
Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 402 w Warszawie, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 22, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.) od dnia wejścia w życie w/w rozporządzenia.
Szkoła Podstawowa nr 402

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 22, Praga Południe
03-982 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
edukacja wczesnoszkolna

Powrót do spisu ofert