Szczegóły oferty z dnia 2023-04-14

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

Dyrektor ZS nr 10 im. Stanisława Staszica zatrudni nauczyciela przedmiotów zawodowych informatycznych:
- wymiar etatu 18/18
- wymagane kwalifikacje: dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne

CV wraz z listem motywacyjnym proszę przesyłać na adres: zs10@eduwarszawa.pl
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica z siedzibą w Warszawie ul. W. Perzyńskiego 10. Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pan/i aplikuje. Po zakończeniu procesu rekrutacji (po okresie 12 m-cy) dane kandydatów są trwale usuwane. Kontakt w sprawach ochrony danych osobowych pod adresem iodo@dbfobielany.waw.pl Odbiorcą Państwa danych osobowych może być usługodawca hostingu poczty -m.st. Warszawa. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdą państwo na stronie https://zs10.pl/
Zespół Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica

W. Perzyńskiego 10, Bielany
01-883 Warszawa

Powrót do spisu ofert