Szczegóły oferty z dnia 2023-07-05

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 168

Szkoła Podstawowa nr 168 w Warszawie poszukuje nauczyciela - pedagog specjalny do dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego - zagrożenie niedostosowaniem społecznym (studia mgr lub licencjat z przygotowaniem pedagogicznym, dowolny stopień awansu zawodowego) na 1 etat w Szkole Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie, ul. Zwycięzców 44 (Saska Kępa), oferty prosimy składać na adres: sp168@eduwarszawa.pl

Kandydat przesyłający CV winien umieścić klauzulę informacyjną w dokumencie CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko …………..…… przez Szkołę Podstawową nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie ul. Zwycięzców 44, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.).
Szkoła Podstawowa nr 168

Zwycięzców 44, Praga Południe
03-938 Warszawa

Powrót do spisu ofert