Szczegóły oferty z dnia 2023-07-24

Oferta wystawiona przez: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

Dyrektor ośrodka poszukuje do pracy nauczyciela - wychowania przedszkolnego - surdopedagoga do prowadzenia zajęć w przedszkolu specjalnym. Przewidziane godziny ponadwymiarowe. Obowiązkowe kwalifikacjie w zakresie surdopedagogiki lub zatrudnienie za zgodą kuratora oświaty. Dobrze widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, inne terapie wspomagajace, umiejętności cyfrowe.

CV proszę przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat.osw15@eduwarszawa.pl

Prowadzący rekrutację informuje, że CV bez klauzuli RODO nie będą rozpatrywane oraz kontaktuję się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących nr 15 im. Ottona Lipkowskiego

Twarda8/12, Śródmieście
00-105 Warszawa

Powrót do spisu ofert