Szczegóły oferty z dnia 2023-10-24

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 253

Poszukujemy nauczyciela wspierającego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Cały etat pensum 20/20
Przedszkole nr 253

Antka Rozpylacza 2, Wola
01-107 Warszawa

Powrót do spisu ofert