Szczegóły oferty z dnia 2023-11-28

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 60 im. Powstania Listopadowego poszukuje kandydata do pracy w charakterze nauczyciela wspierającego.

Zatrudnienie na podstawie Karty Nauczyciela. Wymagania niezbędne: wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, kwalifikacje do nauczania, przeciwko kandydatowi nie może toczyć się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną na adres sekretariat.sp60@eduwarszawa.pl .
Szkoła Podstawowa nr 60 im. Powstania Listopadowego

ul. Zbaraska 3, Praga Południe
04-014 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert