Szczegóły oferty z dnia 2023-12-01

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od zaraz psychologa szkolnego w szkole przysposabiającej do pracy.

Wymaganie formalne:

studia magisterskie psychologia ogólna lub kliniczna,
przygotowania pedagogiczne,
oligofrenopedagogika.

Wymagania niezbędne:

wysokie standardy etyczne,
wysokie umiejętności interpersonalne umożliwiające efektywną współpracę z nauczycielami i rodzicami,
predyspozycje osobiste do pracy z dorosłymi uczniami (18 - 24 lata) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznych oraz ze sprzężeniami (autyzm, niepełnosprawność ruchowa) ,
wiedza i umiejętność właściwe zajmowanemu stanowisku,
gotowość do rozwoju osobistego i zawodowego poprzez podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
psycholog szkolny

Powrót do spisu ofert