Szczegóły oferty z dnia 2023-12-01

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od zaraz neurologopedę lub logopedę w pełnym wymiarze godzin na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela . Praca z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w pełnym wymiarze godzin, w ramach zajęć rewalidacyjnych, zaj. komunikowania się oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Wymagania formalne:
- wykształcenie magisterskie kierunkowe (logopedia i/lub neurologopedia)
- kwalifikacje z oligofrenopedagogiki
Wymagania dobrze widziane:
- znajomość AAC i metodyki wprowadzania
- umiejętności diagnozowania logopedycznego i planowania pracy
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
logopeda

Powrót do spisu ofert