Szczegóły oferty z dnia 2024-02-06

Oferta wystawiona przez: Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

raca dla nauczyciela BHP (przedmioty: działalność gospodarcza w zakresie BHP, ergonomia w procesie pracy, ocena ryzyka zawodowego, techniczne bezpieczeństwo pracy, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, zagrożenia w środowisku pracy, zarządzanie systemami bezpieczeństwa) w szkole policealnej w centrum Warszawy. Zatrudnienie od 17.02.2024 w wymiarze 7/18 godzin dydaktycznych tygodniowo. Praca w weekendy w przedziale czasowym 08.00-15.00. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznycm. Mile widziane doświadczenie w pracy w szkole ponadpodstawowej.
Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1

Noakowskiego 6, Śródmieście
00-666 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
stażysta
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła zawodowa
Przedmioty
przedmioty zawodowe teoretyczne

Powrót do spisu ofert