Szczegóły oferty z dnia 2024-04-11

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Technikum Mechatroniczne nr 1 w Warszawie przy ul. Wiśniowej 56 zatrudni nauczycieli przedmiotów zawodowych w pełnym i niepełnym wymiarze godzin w obszarze:
• podstaw automatyki i robotyki
• elektrotechniki
• elektroniki
• pneumatyki i hydrauliki
• obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych
• wytwarzania i montażu mechanicznego
• programowania sterowników PLC
• sensoryki
• tworzenia wizualizacji.
kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe z dziedziny elektroniki, elektrotechniki, mechatroniki, automatyki lub pokrewne
• jesteśmy otwarci na osoby bez doświadczenia pedagogicznego.

oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• możliwości rozwoju zawodowego i podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach i studiach podyplomowych
• możliwość wyjazdów zagranicznych z uczniami w ramach programu Erasmus+
• wsparcie metodyczne dla początkujących nauczycieli
• pracę ze zdolną młodzieżą, w grupach 16 osobowych
• pracę w pracowniach zawodowych specjalistycznych z nowoczesnym wyposażaniem dydaktycznym.
Zgłoszenia zawierające CV prosimy kierować na adres:
szkola@tm1.edu.pl
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1

Wiśniowa 56, Mokotów
02-520 Warszawa

Wykształcenie zawodowe
licencjat (inżynier) bez przygotowania pedagogicznego
Rodzaj placówki
technikum
Przedmioty
przedmioty zawodowe praktyczne

Powrót do spisu ofert