Szczegóły oferty z dnia 2024-04-17

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 109 Ludeczkowo

Poszukujemy nauczyciela z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej w wymiarze 0,375 etatu od zaraz (istnieje możliwość przedłużenia umowy od 1 września 2024 r. w wymiarze 0,5 etatu).

Wymagane kwalifikacje: jednolite studia magisterskie lub studia I lub II stopnia w zakresie Pedagogiki Specjalnej
oraz przygotowanie pedagogiczne.

Zależy nam na osobie otwartej na potrzeby dzieci, odpowiedzialnej, zaangażowanej, kreatywnej, chętnej do doskonalenia swojego warsztatu pracy i dzielenia się doświadczeniem, pogodnej i posiadającej umiejętność współpracy w zespole.

Przedszkole mieści się na Żoliborzu w pobliżu pl. Wilsona, co ułatwia dostęp do różnych środków komunikacji miejskiej.

Pedagog specjalny ma za zadanie wspierać uczniów z różnymi trudnościami edukacyjnymi, takimi jak niepełnosprawność intelektualna, autyzm, trudności w uczeniu się czy problemy emocjonalne. Jego zadaniem jest diagnozowanie, planowanie i realizacja działań edukacyjnych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów. Współpracuje również z nauczycielami, rodzicami i innymi specjalistami, aby zapewnić kompleksową opiekę i wsparcie dla uczniów.

Oferujemy pracę w życzliwej atmosferze, wspierającym się zespole, a także gwarantujemy doskonalenie zawodowe i samorozwój.

Prosimy o przesyłanie na adres: p109@eduwarszawa.pl
C.V. z informacją o posiadanym wykształceniu, stopniu awansu zawodowego i przebiegu pracy zawodowej.
Przedszkole nr 109 Ludeczkowo

Henkla D. 2, Żoliborz
01-578 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert