Szczegóły oferty z dnia 2024-04-17

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 109 Ludeczkowo

Poszukujemy nauczyciela z kwalifikacjami z zakresu wychowania przedszkolnego do pracy w grupie dzieci 5 - letnich na długotrwałe zastępstwo w wymiarze całego etatu od 1 września 2024 r. (możliwe przedłużenie umowy na czas nieokreślony).

Wymagane kwalifikacje: jednolite studia magisterskie lub studia I lub II stopnia w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz przygotowanie pedagogiczne.

Zakres obowiązków:
• Realizacja podstawy programowej i programu wychowania przedszkolnego
• Wspieranie rozwoju podopiecznych w różnych obszarach
• Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej
• Organizacja wydarzeń przedszkolnych, np. uroczystości, wycieczek, zajęć dodatkowych
• Współpraca z rodzicami i specjalistami, np. logopedami, psychologami, pedagogami
• Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i analizy gotowości szkolnej dzieci
• Dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków
• Szanowanie godności i praw dziecka

Oferujemy pracę w życzliwej atmosferze, wspierającym się zespole, a także gwarantujemy doskonalenie zawodowe i samorozwój.

Przedszkole mieści się na Żoliborzu w pobliżu pl. Wilsona, co ułatwia dostęp do różnych środków komunikacji miejskiej.

Prosimy o przesyłanie na adres: p109@eduwarszawa.pl
C.V. z informacją o posiadanym wykształceniu, stopniu awansu zawodowego i przebiegu pracy zawodowej.
Przedszkole nr 109 Ludeczkowo

Henkla D. 2, Żoliborz
01-578 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert