Szczegóły oferty z dnia 2024-04-17

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 109 Ludeczkowo

Poszukujemy nauczyciela z kwalifikacjami z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów, do pracy w grupie dzieci 5 - letnich, na wakat, w wymiarze całego etatu - od zaraz z możliwością przedłużenia umowy na kolejny rok szkolny.

Przedszkole mieści się na Żoliborzu w pobliżu pl. Wilsona, co ułatwia dostęp do różnych środków komunikacji miejskiej.

Zależy nam na osobie otwartej na potrzeby dzieci, odpowiedzialnej, zaangażowanej, kreatywnej, chętnej do doskonalenia swojego warsztatu pracy i dzielenia się doświadczeniem, pogodnej i posiadającej umiejętność współpracy w zespole.

Wymagane kwalifikacje: jednolite studia magisterskie lub studia I lub II stopnia w zakresie Pedagogiki Specjalnej oraz przygotowanie pedagogiczne lub studia I i II stopnia w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej, logopedii, pedagogiki korekcyjnej (terapii pedagogicznej) lub wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na kierunku innym niż pedagogika specjalna oraz przygotowanie pedagogiczne.

Nauczyciel współorganizujący ma za zadanie wsparcie dziecka w realizacji programu nauczania i integracji z pozostałymi członkami grupy przedszkolnej oraz współpracę z nauczycielem wiodącym na gruncie procesów dydaktycznych.
Oferujemy pracę w życzliwej atmosferze, wspierającym się zespole, a także gwarantujemy doskonalenie zawodowe i samorozwój.

Prosimy o przesyłanie na adres: p109@eduwarszawa.pl
C.V. z informacją o posiadanym wykształceniu, stopniu awansu zawodowego i przebiegu pracy zawodowej.
Przedszkole nr 109 Ludeczkowo

Henkla D. 2, Żoliborz
01-578 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
nauczyciel wspierający

Powrót do spisu ofert