Szczegóły oferty z dnia 2024-04-30

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow

Nauczyciel wychowania przedszkolnego etat 22/22. Wymagania - wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym , nastawiona na alternatywne metody edukacji, współpracę i doskonalenie zawodowe. CV można przesłać na adres email:kontakt.p172@eduwarszawa.pl lub dostarczyć osobiście do Przedszkola nr 172 im. Danuty Wawiłow przy ul. Żytniej 17. Kandydatów proszę o umieszczenie na dokumentach oświadczenia następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2018 r. poz.1000].
Dodatkowe informacje tel:22 6326363.
Przedszkole nr 172 im. Danuty Wawiłow

Żytnia 71, Wola
01-149 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert