Szczegóły oferty z dnia 2024-05-17

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"

Przedszkole zatrudni od 01.09.2024 r. nauczyciela wychowania przedszkolnego na pełny etat. Wymagane kwalifikacje: ukończone kierunkowe studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

Wzór zgody wyrażanej przez kandydata w procesie rekrutacji na wolne stanowisko pracy w Przedszkolu nr 155 "Roztańczona Kraina":
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO.
........................
Dyrektor Przedszkola nr 155 "Roztańczona Kraina" w Warszawie, ul. Bartnicza 6A informuje, że w czasie nieprowadzenia procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy, dokumenty (CV, kwestionariusze itp.) składane drogą elektroniczną będą usuwane z poczty elektronicznej Przedszkola, natomiast dokumenty składane w formie papierowej są trwale niszczone bezzwłocznie po ich otrzymaniu. Przedszkole jako Administrator nie przechowuje składanych dokumentów nie ogłaszając rekrutacji na wolne stanowisko pracy, gdyż zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO, „dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.”
Przedszkole nr 155 "Roztańczona Kraina"

Bartnicza 6, Targówek
03-358 Warszawa

Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
wychowanie przedszkolne

Powrót do spisu ofert