Szczegóły oferty z dnia 2024-06-04

Oferta wystawiona przez: Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 132 zatrudni nauczyciela wychowawcę świetlicy szkolnej w wymiarze pełnego etatu. Poszukujemy nauczyciela pełnego pasji, zaangażowanego w pracy z młodzieżą, otwartego na nowe wyzwania i możliwości. Oferujemy stabilną pracę w życzliwej atmosferze z możliwością rozwoju zawodowego.

Wymagane kwalifikacje –. Przygotowanie pedagogiczne i przedmiotowe zgodne z rozporządzeniem MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli.

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesyłanie CV na adres poczty elektronicznej: jkrzeminska@eduwarszawa.pl z dopiskiem w temacie wiadomości CV nazwa przedmiotu.

W treści zgłoszenia prosimy umieścić następujące formuły:

-Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Na podstawie art.7 ust 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Nauczyciela. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt.11 RODO.

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem, stosownie do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 132, ul. Grabowska 1 01-236 Warszawa;

2) Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail: iod@dbfo-wola.waw.pl.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracy na jakie złożył Pan/Pani na podstawie art. 6 ust 1b RODO lub/i na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a RODO w celu przetwarzania danych kontaktowych lub przyszłych rekrutacji na podstawie zgody na przetwarzanie w określonym w zgodzie celu;

3) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Szkoła Podstawowa nr 132 w Warszawie w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia)

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko pracy na jakie Pan/Pani aplikował/a lub do czasu cofnięcia przez Pani/Pana zgody i tylko w zakresie w jakim udzielono zgody i nie dłużej niż 3 m-ce w celu przyszłych rekrutacji;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii), prawo ich sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo do przenoszenia danych, usunięcia danych zbędnych dla celu przetwarzania określonego w ust. 3), prawo sprzeciwu wobec danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego. W celu uwierzytelnienia czy to Pan/Pani są uprawnieni możemy prosić o podanie informacji dodatkowych. Zakres każdego z w/w praw oraz sytuacje kiedy można z nich skorzystać wynikają z przepisów prawa. To jakiego prawa może Pan/Pani skorzystać zależy np. od podstawy prawnej na jakiej przetwarzamy dane oraz celu ich przetwarzania;

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dawniej GIODO) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale nie podanie danych określonych Kodeksem Pracy spowoduje niemożność wzięcia udziału w rekrutacji;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Szkoła Podstawowa nr 132 im. Sandora Petofiego

Grabowska 1, Wola
01-236 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
mianowany
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoła podstawowa
Przedmioty
nauczyciel świetlicy, bursy, internatu, itp.

Powrót do spisu ofert