Szczegóły oferty z dnia 2024-06-04

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września na pół etatu psychologa i na pół etatu pedagoga do nowej lokalizacji szkoły przy ul. Rzymowskiego 36. Idealnym rozwiązaniem byłoby połączenie obu tych funkcji przez jedną osobę na cały etat (22/22). Praca z młodzieżą i dorosłymi uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną w szkole przysposabiającej do pracy.
Kwalifikacje z zakresu psychologii, pedagogiki, oligofrenopedagogiki.
Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku i/lub w pracy z młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
psycholog szkolny

Powrót do spisu ofert