Szczegóły oferty z dnia 2024-06-04

Oferta wystawiona przez: Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Zatrudnię od 1 września nauczyciela bibliotekarza. Praca z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną w szkole specjalnej.
Kwalifikacje bibliotekarza i oligofrenopedagogika (za zgodą Kuratora Oświaty istnieje możliwość zatrudnienia bez oligofrenopedagogiki na rok i w tym czasie można uzupełnić kwalifikacje).
Opieka nad szkolnym księgozbiorem. Prowadzenie zajęć czytelniczych z uczniami.
Zespół Szkół Specjalnych nr 85

Elektoralna 12/14, Śródmieście
00-139 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
bez stopnia
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
szkoły i placówki specjalne
Przedmioty
bibliotekarz

Powrót do spisu ofert