Szczegóły oferty z dnia 2024-06-06

Oferta wystawiona przez: Przedszkole nr 83

Przedszkole nr 83 w Warszawie poszukuje od 1 września 2024 roku nauczyciela wspomagającego w celu wspomagania procesu kształcenia dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w wymiarze całego etatu.
Zaplanowano także 3h ponadwymiarowe.
PRZEDSZKOLE NR 83, ul. Stefana Batorego 35, Mokotów
Kontakt: p83@eduwarszawa.pl
22 825 90 24
Przedszkole nr 83

Króla Stefana Batorego 35, Mokotów
02-580 Warszawa

Stopień awansu zawodowego
kontraktowy
Wykształcenie zawodowe
magister z przygotowaniem pedagogicznym
Rodzaj placówki
przedszkole
Przedmioty
pedagog specjalny

Powrót do spisu ofert